Kullanım Koşulları

Kullanıcılarımızın MANTRA Chain'i oluşturan çeşitli ürünlere, hizmetlere ve bilgilere erişmesine olanak sağlamak için sağladığımız web sitesinde barındırılan bir kullanıcı arayüzü ("Site") olan MANTRA Chain'e hoş geldiniz. Bu arayüz aracılığıyla, merkezi olmayan finansal hizmetler sağlıyor ve insanları dijital varlıklara ve DeFi hizmetlerine bağlayan uygulamalar geliştiriyoruz.

Giriş

Bu paragraflar, siz ve MANTRA Chain arasında bir "Hizmet Koşulları Sözleşmesi" ("Sözleşme") oluşturur. Bu Sözleşme, Siteye erişebileceğiniz ve Siteyi kullanabileceğiniz hüküm ve koşulları açıklar. Bu Sözleşmeyi dikkatlice okumalısınız. Siteye erişerek veya Siteyi kullanarak, bu Sözleşmenin tamamını ve Gizlilik Politikamızı okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. Kabul etmiyorsanız, Siteye erişmeye veya Siteyi kullanmaya yetkili değilsiniz ve Siteyi kullanmamalısınız.

BİLDİRİM: Siteyi kullanımınızı düzenleyen bu Sözleşmeyi lütfen dikkatlice okuyunuz. Bu Sözleşme, anlaşmazlıkların nasıl çözüleceğine ilişkin haklarınızı etkileyen bağlayıcı bir tahkim hükmü de dahil olmak üzere önemli bilgiler içermektedir. Site yalnızca sizin için kullanılabilir - ve Siteye yalnızca bu şartları tamamen kabul ettiğiniz takdirde erişmelisiniz.

Bu Sözleşmenin ayrıntılarına girmeden önce, her türlü dijital varlığın alım satımında veya elde tutulmasında kayıp riskinin önemli olabileceğini bilmeniz ve anlamanız önemlidir. Herhangi bir varlıkta olduğu gibi, dijital varlıkların değeri de dalgalanabilir ve dijital varlıkları satın alırken, satarken, elde tutarken veya bunlara yatırım yaparken para kaybetme riskiniz önemli olabilir. Siteyi kullanarak, MANTRA Chain'in veya MANTRA Chain ile ilişkili herhangi bir kişi veya şirketin, Siteyi kullanmanın bir sonucu olarak uğrayabileceğiniz herhangi bir kayıptan hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul edersiniz.

Uygunluk

Siteye erişmek veya Siteyi kullanmak için bizimle yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapabilmeniz gerekir. Buna göre, en az 18 yaşında veya yargı bölgenizde reşit olma yaşında (hangisi daha büyükse) olduğunuzu ve kendiniz ve Siteye erişebileceğiniz veya Siteyi kullanabileceğiniz herhangi bir şirket veya tüzel kişilik adına bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına girme ve bunlara uyma konusunda tam hak, güç ve yetkiye sahip olduğunuzu beyan edersiniz.

Ayrıca, (i) herhangi bir hükümet makamı tarafından yönetilen veya uygulanan ekonomik veya ticari yaptırımların konusu olmadığınızı veya herhangi bir yasaklı veya kısıtlı taraflar listesinde (ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından tutulan liste dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) veya (ii) Amerika Birleşik Devletleri tarafından ülke çapında, bölge çapında veya bölgesel kapsamlı ekonomik yaptırımların konusu olan bir yargı yetkisi veya bölgede vatandaş, ikamet eden veya organize olmadığınızı beyan edersiniz. Son olarak, Siteye erişiminizin ve Siteyi kullanımınızın yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere tam olarak uyacağını ve herhangi bir yasadışı faaliyeti yürütmek, teşvik etmek veya başka bir şekilde kolaylaştırmak için Siteye erişmeyeceğinizi veya Siteyi kullanmayacağınızı beyan edersiniz.

Bu Sözleşmenin Değiştirilmesi

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Sözleşmeyi zaman zaman değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Herhangi bir değişiklik yapmamız halinde, Sözleşmenin üst kısmındaki tarihi güncelleyerek ve https://mantrachain.io/legal/terms-of-use/ adresinde Sözleşmenin güncel bir versiyonunu bulundurarak sizi bilgilendireceğiz. Tüm değişiklikler yayınlandıklarında yürürlüğe girecek ve Siteye erişmeye veya Siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğinizi teyit edecektir. Bu Sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmiyorsanız, Siteye erişmeyi ve Siteyi kullanmayı derhal durdurmalısınız.

Mülkiyet Hakları

Yazılım, metin, resimler, ticari markalar, hizmet markaları, telif hakları, patentler ve tasarımlar dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Site ve içeriğindeki tüm fikri mülkiyet ve diğer hakların sahibiyiz. Bu fikri mülkiyet, telif hakkı lisanslarımızın koşulları altında mevcuttur.

Yukarıdakilere bakılmaksızın, Sitede desteklenen dijital varlıkların çalışmasını yöneten temel yazılım protokollerine sahip değiliz veya bunları kontrol etmiyoruz; genellikle, temel protokoller açık kaynaklıdır ve herkes bunları kullanabilir, kopyalayabilir, değiştirebilir ve dağıtabilir. Temel protokollerin işleyişi için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz ve bunların işlevselliğini, güvenliğini veya kullanılabilirliğini garanti edemiyoruz.

Hesabınızda sakladığınız herhangi bir dijital varlıkla ilgili temel yazılım protokollerinin değişebileceğini kabul etmekte ve bu riski kabul etmektesiniz.

Siteyi kullanırken yürürlükteki tüm yasalara uymalısınız. Yürürlükteki yasaların açıkça izin verdiği veya tarafımızdan yazılı olarak açıkça izin verilen durumlar haricinde, aşağıdakileri yapmayacaksınız ve başkasının yapmasına izin vermeyeceksiniz: (i) Sitede bulunan herhangi bir bilgi veya materyali ("Siteİçeriği") depolamak, kopyalamak, değiştirmek, dağıtmak veya yeniden satmak veya herhangi bir Site İçeriğini bir veritabanı veya başka bir çalışmanın parçası olarak derlemek veya toplamak; ii) herhangi bir otomatik aracı (örn, robotlar, örümcekler) kullanmak veya herhangi bir Site İçeriğini depolamak, kopyalamak, değiştirmek, dağıtmak veya yeniden satmak; (iii) Siteye erişiminizi kiralamak, kiraya vermek veya alt lisans vermek; (iv) Siteyi veya Site İçeriğini kendi kişisel kullanımınız dışında herhangi bir amaçla kullanmak; (v) Sitenin dijital haklar yönetimini, kullanım kurallarını veya diğer güvenlik özelliklerini atlatmak veya devre dışı bırakmak; (vi) Siteyi çoğaltmak, değiştirmek, tercüme etmek, geliştirmek, kaynak koda dönüştürmek, parçalarına ayırmak, ters mühendislik yapmak veya Siteden türev çalışmalar oluşturmak; (vii) Siteyi, Sitenin bütünlüğünü, performansını veya kullanılabilirliğini tehdit edecek şekilde kullanmak; veya (viii) Sitenin veya Site İçeriğinin herhangi bir bölümündeki mülkiyet bildirimlerini (telif hakkı bildirimleri dahil) kaldırmak, değiştirmek veya gizlemek.

Ek Haklar

MANTRA Chain yükümlülüklerini teşkil etmeyen aşağıdaki hakları saklı tutarız (i) size bildirimde bulunarak veya bulunmayarak Siteyi değiştirmek, ikame etmek, ortadan kaldırmak veya Siteye eklemeler yapmak; (ii) Siteden her türlü içeriği ve bilgiyi gözden geçirmek, değiştirmek, filtrelemek, devre dışı bırakmak, silmek ve/veya kaldırmak; ve (iii) sağladığınız bilgileri veya içeriği veya bilgileri ifşa etmemizi talep eden veya yönlendiren herhangi bir kolluk kuvveti, mahkeme veya hükümet soruşturması veya emri veya üçüncü tarafla işbirliği yapmak.

Gizlilik

Siteyi kullandığınızda, sizden topladığımız tek bilgi blok zinciri cüzdan adresiniz, tamamlanmış işlem karmalarınız ve işlem yaptığınız tokenlerin token adları, sembolleri veya diğer blok zinciri tanımlayıcılarıdır. Sizden herhangi bir kişisel bilgi toplamıyoruz (örneğin, adınız veya sizinle ilişkilendirilebilecek diğer tanımlayıcılar). Gizlilik politikamızın tamamını burada bulabilirsiniz. Bununla birlikte, Google Analytics, coingecko ve Infura gibi, kişisel bilgilerinizi kamuya açık kaynaklardan alabilen veya bağımsız olarak elde edebilen üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları kullanıyoruz. Bu üçüncü tarafların verilerinizi nasıl işlediğini kontrol etmiyoruz ve kişisel bilgilerinizi nasıl topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını anlamak için gizlilik politikalarını incelemelisiniz. Özellikle, sitelerin verileri nasıl kullanabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen https://policies.google.com/technologies/partner-sites, https://coingecko.com/en/privacy ve https://community.infura.io/privacy adreslerini ziyaret edin. Kullandığımız her sitenin kendine özgü politikaları olabilir. Siteye erişerek ve Siteyi kullanarak, veri uygulamalarımızı ve hizmet sağlayıcılarımızın bilgilerinizi nasıl ele aldığını anlar ve kabul edersiniz.

Topladığımız bilgileri, mali suçları ve Sitedeki diğer yasadışı veya zararlı faaliyetleri tespit etmek, önlemek ve azaltmak için kullanırız. Bu amaçlar doğrultusunda, topladığımız bilgileri blockchain analiz sağlayıcıları ile paylaşabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılarla bilgileri yalnızca Sitenin güvenliğini, emniyetini ve bütünlüğünü desteklememize yardımcı olabilmeleri için paylaşıyoruz. Topladığımız bilgileri bu amaçlar için gerekenden daha uzun süre saklamayız.

Siteyi kullandığınızda, örneğin Ethereum gibi işlemlerinize şeffaflık sağlayan çeşitli blok zincirleriyle etkileşime girebileceğinizi lütfen unutmayın. Site üzerinden işlem yaparak etkileşimde bulunduğunuz herhangi bir blok zincirinde kamuya açık hale getirdiğiniz hiçbir bilgiyi kontrol etmiyoruz ve bunlardan sorumlu değiliz.

Yasaklanmış Faaliyet

Siteye erişiminiz ve Siteyi kullanımınızla ilgili olarak aşağıdaki yasaklanmış faaliyet kategorilerinden herhangi birine girmemeyi veya girmeye teşebbüs etmemeyi kabul edersiniz:

Fikri Mülkiyet İhlali. Herhangi bir telif hakkı, ticari marka, hizmet markası, patent, tanıtım hakkı, gizlilik hakkı veya yasalar kapsamındaki diğer mülkiyet veya fikri mülkiyet haklarını ihlal eden veya ihlal eden faaliyet.

Siber Saldırı. Virüslerin yayılması ve hizmet reddi saldırıları dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir bilgisayar, sunucu, ağ, kişisel cihaz veya diğer bilgi teknolojisi sisteminin bütünlüğüne, güvenliğine veya düzgün çalışmasına müdahale etmeyi veya bunları tehlikeye atmayı amaçlayan faaliyet.

Dolandırıcılık ve Yanlış Beyan. Başkasının mülkünü yasa dışı yollarla elde etmek için yanlış, hatalı veya yanıltıcı bilgi vermek de dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bizi veya başka bir kişi veya kurumu dolandırmayı amaçlayan faaliyetler.

Piyasa Manipülasyonu. Genellikle spoofing ve wash trading olarak bilinen manipülatif taktikler de dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) alım satım piyasalarının bütünlüğüne ilişkin yürürlükteki herhangi bir yasa, kural veya düzenlemeyi ihlal eden faaliyetler.

Menkul Kıymetler ve Türev İhlalleri. Menkul kıymetler veya türev ürünlerin alım satımına ilişkin yürürlükteki herhangi bir yasa, kural veya düzenlemeyi ihlal eden faaliyetler.

Diğer Yasadışı Davranışlar. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık veya diğer ilgili yargı alanlarının yürürlükteki herhangi bir yasasını, kuralını veya düzenlemesini ihlal eden faaliyetler.

Talep Etmeme; Yatırım Tavsiyesi Yok

Site aracılığıyla gönderdiğiniz her türlü işlemin talep edilmemiş olarak kabul edildiğini, yani herhangi bir işlemle bağlantılı olarak bizden herhangi bir yatırım tavsiyesi almadığınızı ve gönderdiğiniz herhangi bir işlemin uygunluk incelemesini yapmadığımızı kabul eder ve anlarsınız.

Site tarafından sağlanan tüm bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Sitede yer alan bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapmamalı veya yapmaktan kaçınmamalısınız. Size herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz veya herhangi bir yatırım işleminin veya fırsatının esası hakkında görüş bildirmiyoruz. Herhangi bir yatırımın, yatırım stratejisinin veya ilgili işlemin kişisel yatırım hedeflerinize, mali koşullarınıza ve risk toleransınıza göre sizin için uygun olup olmadığını belirlemekten yalnızca siz sorumlusunuz.

Velayet Dışı ve Güvene Dayalı Görevler Yok

Site tamamen emanetçi olmayan bir uygulamadır, yani sahip olduğunuz dijital varlık cüzdanlarının kriptografik özel anahtarlarının muhafazasından yalnızca siz sorumlusunuz. Bu Sözleşme, bize herhangi bir güvene dayalı görev yaratmayı veya yüklemeyi amaçlamamaktadır. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, size veya başka herhangi bir tarafa karşı hiçbir güvene dayalı görev veya yükümlülüğümüz olmadığını ve bu tür görev veya yükümlülüklerin yasada veya hakkaniyette var olabileceği ölçüde, bu görev ve yükümlülüklerin işbu belge ile geri alınamaz bir şekilde reddedildiğini, feragat edildiğini ve ortadan kaldırıldığını kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca, size borçlu olduğumuz tek görev ve yükümlülüklerin bu Sözleşmede açıkça belirtilenler olduğunu kabul edersiniz.

Uyum Yükümlülükleri

Siteye erişerek veya Siteyi kullanarak, sizin için geçerli olabilecek tüm yasa ve yönetmeliklere uymaktan yalnızca ve tamamen sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu yükümlülükleri yerine getirmenize yardımcı olmak için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz ve sizin için geçerli olan herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmemeniz durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Risk Üstlenimi

Siteye erişerek ve Siteyi kullanarak, kriptografik ve blok zinciri tabanlı sistemlerin kullanımıyla ilişkili doğal riskleri anlayacak kadar finansal ve teknik olarak gelişmiş olduğunuzu ve bitcoin (BTC), ether (ETH) ve Ethereum Token Standardını (ERC-20) takip edenler gibi diğer dijital tokenler gibi dijital varlıkların kullanımı ve karmaşıklıkları hakkında bilgi sahibi olduğunuzu beyan edersiniz. Özellikle, blok zinciri tabanlı işlemlerin geri döndürülemez olduğunu ve bu dijital varlıkların piyasalarının, benimseme, spekülasyon, teknoloji, güvenlik ve düzenleme dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) faktörler nedeniyle oldukça değişken olduğunu anlıyorsunuz. Ethereum gibi kriptografik ve blok zinciri tabanlı sistemlerle işlem yapmanın maliyetinin ve hızının değişken olduğunu ve herhangi bir zamanda önemli ölçüde artabileceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, dijital varlıklarınızın Site aracılığıyla tedarik edilirken değerlerinin bir kısmını veya tamamını kaybedebileceğini, bir ticaret çiftindeki veya likidite havuzundaki token fiyatlarının dalgalanması nedeniyle zarara uğrayabileceğinizi ve önemli fiyat kayması ve maliyeti yaşayabileceğinizi kabul etmektesiniz. Mevcut tokenlerin sahte versiyonları ve yanlışlıkla projeleri temsil ettiğini iddia eden tokenler de dahil olmak üzere herkesin bir token oluşturabileceğini anlıyor ve yanlışlıkla bu tokenleri veya diğer tokenleri alıp satma riskini kabul ediyorsunuz. Ayrıca, bu değişkenlerin veya risklerin hiçbirinden sorumlu olmadığımızı ve Siteye erişirken veya Siteyi kullanırken yaşadığınız herhangi bir kayıptan sorumlu tutulamayacağımızı kabul eder, anlar ve kabul edersiniz. Buna göre, Siteye erişim ve Siteyi kullanmanın tüm riskleri için tüm sorumluluğu üstlenmeyi anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Bu "Risk Üstlenimi" bölümündeki her bir ifadeyi tam olarak kabul etmiyorsanız, bu Siteyi kullanmayabilirsiniz.

Üçüncü Taraf Kaynakları ve Promosyonlar

Site, sahibi olmadığımız veya kontrol etmediğimiz bilgiler, materyaller, ürünler veya hizmetler dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üçüncü taraf kaynaklara referanslar veya bağlantılar içerebilir. Ayrıca, üçüncü taraflar Siteye erişiminiz ve Siteyi kullanımınızla ilgili promosyonlar sunabilir. Bu tür kaynakları veya promosyonları onaylamamakta veya bunlar için herhangi bir sorumluluk üstlenmemekteyiz. Bu tür kaynaklara erişirseniz veya bu tür promosyonlara katılırsanız, bunu kendi sorumluluğunuzda yaparsınız ve bu Sözleşmenin herhangi bir üçüncü tarafla olan ilişkileriniz veya ilişkileriniz için geçerli olmadığını anlarsınız. Bu tür kaynakları kullanmanızdan veya bu tür promosyonlara katılmanızdan kaynaklanan her türlü sorumluluktan bizi açıkça muaf tutarsınız.

Tazminat Taleplerinin İbrası

Siteye erişiminiz ve Siteyi kullanımınızla bağlantılı tüm riskleri üstlendiğinizi açıkça kabul etmektesiniz. Ayrıca, Siteyi kullanımınızdan ve Protokol ile etkileşiminizden kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili her türlü sorumluluktan, iddiadan, dava nedeninden veya zarardan açıkça feragat eder ve bizi serbest bırakırsınız.

Ticaret Durduruldu

Biz, Sitemiz ve üçüncü taraf ortaklarımız, işlemlerin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya askıya alınmasıyla sonuçlanabilecek siber saldırılar, aşırı piyasa koşulları veya diğer operasyonel veya teknik zorluklarla karşılaşabiliriz. Kontrol ettiğimiz teknik sistemlerde bu tür olayları önlemek veya düzeltmek için makul ticari ve operasyonel önlemler almış olmamız koşuluyla, bu tür siber saldırılar, operasyonel veya teknik zorluklar veya işlemlerin askıya alınması sonucunda maruz kaldığınız herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değiliz ve olmayacağız. Tutarlara ve/veya sıklığa dayalı para çekme limitleri, yasal, düzenleyici, AML ve/veya güvenlik hususlarına dayalı olarak zaman zaman uygulanabilir. Politikalarımız ve prosedürlerimiz, tamamlanması için ek süre gerektiren ek güvenlik ve/veya uyumluluk kontrolleri gerektirebilir.

Tazminat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

Bizi ve memurlarımızı, yöneticilerimizi, çalışanlarımızı, yüklenicilerimizi, acentelerimizi, bağlı kuruluşlarımızı ve iştiraklerimizi aşağıdakilerden kaynaklanan tüm taleplere, zararlara, yükümlülüklere, kayıplara, yükümlülüklere, maliyetlere ve masraflara karşı zararsız tutmayı, serbest bırakmayı, savunmayı ve tazmin etmeyi kabul edersiniz: (a) Siteye erişiminiz ve Siteyi kullanımınız; (b) bu Sözleşmenin herhangi bir şartını veya koşulunu, herhangi bir üçüncü tarafın hakkını veya yürürlükteki diğer yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal etmeniz; ve (c) herhangi bir başka tarafın Siteye sizin yardımınızla veya sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz herhangi bir cihazı veya hesabı kullanarak erişmesi ve kullanması.

Aşağıdakiler için hiçbir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmiyoruz:

 • hatalar, yanlışlıklar veya içerik yanlışlıkları;
 • Siteye erişim veya Sitenin kullanımından kaynaklanan her türlü kişisel yaralanma veya maddi hasar;
 • kontrolümüzdeki herhangi bir güvenli sunucuya veya veritabanına yetkisiz erişim veya kullanım ya da buralarda saklanan herhangi bir bilgi veya verinin kullanımı;
 • Site ile ilgili işlevin kesintiye uğraması veya durması;
 • Siteye veya Site aracılığıyla iletilebilecek böcekler, virüsler, truva atları veya benzerleri;
 • Site aracılığıyla sunulan herhangi bir içerikteki hatalar veya eksiklikler ya da bu içeriğin kullanımı sonucunda ortaya çıkan kayıp veya hasarlar; ve
 • herhangi bir üçüncü tarafın karalayıcı, saldırgan veya yasadışı davranışları.

Hemen yukarıdaki paragraflara ek olarak, hiçbir durumda biz, iştiraklerimiz veya hizmet sağlayıcılarımız ya da bizim veya onların ilgili memurları, yöneticileri, acenteleri, çalışanları veya temsilcileri, bu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak veya başka bir şekilde ortaya çıkan aşağıdaki kayıp veya hasar türlerinden herhangi birinden sorumlu olmayacağız:

 • herhangi̇ bi̇r kar kaybi veya beklenen geli̇r veya kazanç kaybi, beklenen ti̇cari̇ kar kaybi ve/veya herhangi̇ bi̇r gerçek veya varsayimsal ti̇cari̇ kayip dahi̇l olmak üzere, bunlarin olasiliğini bi̇lsek veya bi̇lmemi̇z gerekse bi̇le. Bu, yalnızca örnek olarak (ve önceki cümlenin kapsamını sınırlamaksızın), bir alım veya satım işlemini düzgün bir şekilde gerçekleştiremediğimizi iddia ederseniz, zararlarınızın işlemde söz konusu olan desteklenen dijital varlığın değerinden daha fazla olamayacağı ve beklenen alım satım karlarının herhangi bir "kaybı" veya alım veya satım başarısızlığının bir sonucu olarak yapılan gerçek alım satım kayıpları için tazminat alamayacağınız anlamına gelir;
 • itibar veya iyi niyet kaybı veya zararı; herhangi bir iş veya fırsat, müşteri veya sözleşme kaybı; herhangi bir genel gider, yönetim veya diğer personel zaman kaybı veya israfı; veya başka herhangi bir gelir kaybı veya fiili veya beklenen tasarruf, bize bildirilmiş veya aynı olasılığı biliyor olsak veya bilmemiz gerekse bile;
 • donanım, yazılım veya verilerin kullanım kaybı ve/veya verilerin bozulması; dijital varlık fiyat verilerindeki herhangi bir yanlışlık, kusur veya eksiklikten kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan herhangi bir kayıp veya zarar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; bu tür verilerin iletimindeki herhangi bir hata veya gecikme ve/veya bu tür verilerdeki herhangi bir kesinti;
 • doğrudan bu Sözleşmeyi ihlal etmemizden kaynaklanmayan herhangi bir kayıp veya hasar; ve/veya
 • Bu Sözleşmeyi ihlal etmemizin doğrudan sonucu olarak ortaya çıkandan daha fazla olan herhangi bir kayıp veya hasar (bu tür bir kayıp veya hasarı kanıtlayabilseniz de kanıtlayamasanız da).

Hiçbir koşul altında, biz veya memurlarımız, yöneticilerimiz, çalışanlarımız, yüklenicilerimiz, acentelerimiz, bağlı kuruluşlarımız veya iştiraklerimizden herhangi biri, Siteye erişim ve Siteyi kullanma karşılığında bize ödediğiniz tutarı veya 100,00 ABD Dolarını (hangisi daha yüksekse) aşan herhangi bir talep, işlem, yükümlülük, yükümlülük, hasar, kayıp veya maliyet için size karşı sorumlu olmayacaktır. Bu sorumluluk sınırlaması, iddia edilen sorumluluğun sözleşme, haksız fiil, ihmal, kusursuz sorumluluk veya başka herhangi bir temele dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın ve bu tür bir sorumluluk olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsak bile geçerlidir. Bazı yargı bölgeleri, belirli garantilerin hariç tutulmasına veya belirli yükümlülüklerin ve zararların sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin vermez. Buna göre, bu Sözleşmede belirtilen bazı feragatnameler ve sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Bu sorumluluk sınırlaması, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli olacaktır.

Bu koşulların sorumluluğun sınırlandırılmasını, garantilerin reddini veya zararların hariç tutulmasını öngören her bir hükmü, bu koşullar altında riskleri taraflar arasında paylaştırmayı amaçlamaktadır ve paylaştırmaktadır. Bu tahsis, taraflar arasındaki pazarlığın temelinin önemli bir unsurudur. Bu hükümlerin her biri ayrılabilir ve bu şartların diğer tüm hükümlerinden bağımsızdır. Bu bölümdeki sınırlamalar, herhangi bir sınırlı çözüm yolunun temel amacını yerine getirememesi durumunda bile geçerli olacaktır.

Garanti Yok

Siteyi kullanmanızın riskinin size ait olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Site "olduğu gibi", "tüm hatalarıyla" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadır. Biz, yetkililerimiz, yöneticilerimiz, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve temsilcilerimiz, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi, işlem süreci veya performans süreci garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Site ve içeriğiyle ilgili açık, zımni veya yasal her türlü garantiyi açıkça reddederiz. (i) Sitenin özel gereksinimlerinizi karşılayacağını, (ii) Sitenin kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağını, (iii) herhangi bir işlemin doğru, hatasız, güvenilir veya eksiksiz olacağını, (iv) Sitedeki herhangi bir hatanın düzeltileceğini veya (v) Site aracılığıyla herhangi bir hizmetin beklentilerinizi veya gereksinimlerinizi karşılayacağını garanti etmiyoruz.

Site, üçüncü taraf ürünlerine, hizmetlerine ve web sitelerine bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf ürünleri, hizmetleri ve web siteleri üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve performanslarından sorumlu değiliz, bunları onaylamıyoruz ve üçüncü taraf ürünleri, hizmetleri ve web siteleri aracılığıyla sunulan herhangi bir içerik, reklam veya diğer materyallerden sorumlu veya yükümlü değiliz. Üçüncü taraf ürünleri, hizmetleri ve web siteleri aracılığıyla sunulan herhangi bir mal veya hizmeti kullanmanızdan veya bunlara güvenmenizden kaynaklanan herhangi bir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü değiliz.

Ayrıca, bir bağlantıyı takip ederseniz veya başka bir şekilde Siteden uzaklaşırsanız, lütfen bu Koşulların artık geçerli olmayacağını unutmayın. Siteden gittiğiniz tüm üçüncü taraf web sitelerinin gizlilik ve veri toplama uygulamaları da dahil olmak üzere geçerli hüküm ve politikalarını incelemelisiniz.

Hiçbir durumda, doğrudan, dolaylı, genel, özel, örnek teşkil eden, telafi edici, sonuç olarak ortaya çıkan ve/veya arızi, Sitenin kullanımıyla bağlantılı olarak sizin veya bir başkasının davranışlarından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan, kayıp, bozulma, bedensel yaralanma, ölüm, duygusal sıkıntı, eşyalarınızın zarar görmesi ve/veya Sitede başlatılan herhangi bir işlemden kaynaklanan diğer zararlar, Siteye iletimlerinize yetkisiz erişim veya bunların değiştirilmesi ve Sitedeki herhangi bir içeriğin hataları, yanlışları veya yanlışlıkları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan sorumlu olmayacağız. Sitede herhangi bir İşlem gerçekleştirirken makul önlemleri almayı kabul edersiniz.

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmüne bakılmaksızın, yargı alanınızda yukarıdakilerle çelişen feragat veya sorumluluğa özgü hükümler varsa, sorumluluğumuz yasaların mümkün kıldığı en küçük ölçüde sınırlandırılır. Özellikle, izin verilmeyen yargı bölgelerinde, (i) herhangi bir memurunun, çalışanının veya temsilcisinin ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma, (ii) hileli yanlış beyan veya (iii) şimdi veya gelecekte hariç tutulması yasal olmayan herhangi bir sorumluluk için sorumluluk kabul etmiyoruz.

İbra ile ilgili özel bir beyan gerektiren bir yargı alanında ikamet ediyorsanız, aynı niyet veya etkiye sahip yasa, yönetmelik veya koddaki benzer hükümlerden feragat edersiniz. Üçüncü tarafların eylemlerinden, içeriklerinden, bilgilerinden veya verilerinden sorumlu değiliz ve bizi, yöneticilerimizi, memurlarımızı, çalışanlarımızı ve temsilcilerimizi, bu tür üçüncü taraflara karşı sahip olduğunuz herhangi bir iddiadan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bağlantılı olan bilinen veya bilinmeyen her türlü iddia ve zarardan ibra etmeyi kabul edersiniz. Siteyi kullanabilmeniz, bu ve bu Sözleşmenin diğer tüm bölümlerini kabul etmenize bağlıdır. İzin verildiği durumlarda, size karşı toplam yükümlülüğümüzün 100,00 ABD Dolarını veya son bir yıl içinde hizmetimizi kullanmak için ödediğiniz toplam tutarı (hangisi daha büyükse) aşmayacağını kabul edersiniz.

Sitede bulunan geçmiş dijital varlık fiyat verilerinin doğruluğu veya eksiksizliği hakkında hiçbir beyanda bulunmuyoruz.

Askıya Alma, Fesih ve İptal

Şunları yapabiliriz: (i) yetkilendirdiğiniz bir işlemi tamamlamayı, engellemeyi, iptal etmeyi veya geri almayı reddedebilir, (ii) sunduğumuz hizmetlerden herhangi birine veya tümüne erişiminizi askıya alabilir, kısıtlayabilir veya sonlandırabilir ve/veya (iii) aşağıdaki durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle hesabınızı derhal yürürlüğe girecek şekilde devre dışı bırakabilir veya iptal edebiliriz:

 • makul görüşümüze göre, yürürlükteki yasalar veya herhangi bir yargı alanında tabi olduğumuz herhangi bir mahkeme veya başka bir makam tarafından bunu yapmamız gerekiyorsa;
 • bu Sözleşmeyi ihlal edecek şekilde hareket ettiğinizden makul olarak şüpheleniyoruz;
 • Politikalarımızı ihlal ettiğinizden makul ölçüde şüpheleniyoruz;
 • bir işlemin hatalı olduğuna veya hesabınızın güvenliğine ilişkin endişelerimiz varsa veya hizmetlerimizin hileli veya yetkisiz bir şekilde kullanıldığından şüpheleniyorsak;
 • kara para aklama, terörün finansmanı, dolandırıcılık veya diğer mali suçlardan şüpheleniyoruz;
 • kredi veya banka kartınız ya da hesabınıza bağlı diğer geçerli ödeme yöntemleriniz reddedilirse;

Hesabınızın kullanımı, devam eden herhangi bir davaya, soruşturmaya veya devlet işlemine tabidir ve/veya hesap faaliyetiyle ilişkili yasal veya düzenleyici uyumsuzluk riskinin arttığını algılarız; ve/veya birden fazla hesap açmak veya zaman zaman sunabileceğimiz promosyonları kötüye kullanmak gibi kontrollerimizi atlatabilecek herhangi bir eylemde bulunursunuz.

Ayrıca, işlem bildirimini aldığımız sırada hesabınızda yeterli bakiye ve/veya işlemi ve (geçerli olduğu durumlarda) ilgili ücretleri karşılamak için hesabınızda yeterli dijital varlık bulunmaması durumunda yetkilendirdiğiniz bir işlemi tamamlamayı reddedebiliriz.

Bir işlemi tamamlamayı reddetmemiz ve/veya hesabınızı askıya almamız veya kapatmamız ya da Hizmetlerimizi kullanımınızı bu şekilde sonlandırmamız halinde, (bunu yapmamız yasalara aykırı olmadığı sürece) size eylemlerimiz ve reddetme, askıya alma veya kapatma nedenlerimiz hakkında ve uygun olduğu durumlarda, reddetme, askıya alma veya kapatmaya yol açan herhangi bir gerçek hatayı düzeltme prosedürü hakkında bildirimde bulunacağız. Bir işlemi tamamlamayı reddetmemiz ve/veya hesabınızı askıya almamız durumunda, reddetme ve/veya askıya alma nedenleri ortadan kalktığında makul olarak mümkün olan en kısa sürede askıya alma işlemini kaldıracağız. Ancak, askıya alınan, geri çevrilen veya iptal edilen işlemle aynı fiyattan veya aynı koşullarda bir işlemi eski haline getirmenize izin verme yükümlülüğümüz yoktur.

Hizmetlerimizden herhangi birine veya tümüne erişiminizi askıya alabilir, kısıtlayabilir veya sonlandırabilir ve/veya size bir ay önceden bildirimde bulunarak hesabınızı devre dışı bırakabilir veya iptal edebiliriz. Hesabınıza erişimin sınırlandırılması, askıya alınması veya kapatılması da dahil olmak üzere belirli eylemleri gerçekleştirme kararımızın, risk yönetimi ve güvenlik protokollerimiz için gerekli olan gizli kriterlere dayanabileceğini kabul edersiniz. Risk yönetimi ve güvenlik prosedürlerimizin ayrıntılarını size ifşa etme yükümlülüğümüz olmadığını kabul edersiniz.

Hesabınızı askıya alır veya kapatırsak ya da Hizmetlerimizi kullanımınızı herhangi bir nedenle sonlandırırsak, aşağıda belirtilen prosedürleri tamamlamanızı talep etme hakkımızı saklı tutarız "Kimlik Doğrulama" dijital varlıkları transfer etmenize veya çekmenize izin vermeden önce.

Bir soruşturmadan kaçmak veya bize ödenmesi gereken herhangi bir tutarı ödemekten kaçınmak için hesabınızı iptal edemezsiniz. Hesabınızın iptali üzerine, bize Sitede bekleyen işlemleri iptal etme veya askıya alma ve fon geri dönüş pencerelerinin tamamlandığından emin olana kadar ilgili fonları tutma yetkisi verirsiniz. Sizin veya bizim bu Sözleşmeyi veya Hizmetlerimize erişiminizi feshetmemiz veya hesabınızı devre dışı bırakmamız veya iptal etmemiz durumunda, bu Sözleşme kapsamında ödenmesi gereken tüm tutarlardan sorumlu olmaya devam edeceksiniz ve fiat bakiyenizi (varsa) geçerli dönüşüm oranlarında dijital varlıklara dönüştürerek hesabınızı boşaltmanız ve dijital varlıkları Hesabınızdan aktarmanız gerekecektir. Hesabınızın iptal edildiği veya askıya alındığı sırada herhangi bir işlem beklemedeyse, söz konusu işlem uygun şekilde iptal edilebilir ve/veya iade edilebilir.

Bilgisayarınızın ve Cihazlarınızın Güvenliği ve Emniyeti

MANTRA Chain, bilgisayarınızı veya diğer ekipmanlarınızı etkileyebilecek herhangi bir bilgisayar virüsü, casus yazılım, scareware, Truva atı, solucan veya diğer kötü amaçlı yazılımlardan veya herhangi bir kimlik avı, sahtekarlık veya diğer saldırılardan kaynaklanan herhangi bir hasar veya kesintiden sorumlu değildir. Saygın ve kolay erişilebilir bir virüs tarama ve önleme yazılımının düzenli olarak kullanılmasını tavsiye ederiz. Ayrıca SMS ve e-posta hizmetlerinin sahtecilik ve kimlik avı saldırılarına karşı savunmasız olduğunu ve bizden kaynaklandığı iddia edilen mesajları incelerken dikkatli olmanız gerektiğini bilmelisiniz. MANTRA Chain müşteri desteği sizden asla ekran paylaşmanızı veya başka bir şekilde bilgisayarınıza veya hesabınıza erişmenizi istemeyecektir; benzer şekilde, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kodlarınızı istemeyeceğiz. Herhangi bir iletişimin veya bildirimin gerçekliği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, herhangi bir işlemi veya gerekli eylemleri gözden geçirmek için her zaman Site üzerinden hesabınıza giriş yapın.

İhlal için Sorumluluk Yok

İhlalin kontrolümüz dışındaki anormal ve öngörülemeyen koşullardan kaynaklandığı, aksi yöndeki tüm etkilere rağmen sonuçlarının kaçınılmaz olduğu veya ihlalin zorunlu yasal kuralların uygulanmasından kaynaklandığı durumlarda Sözleşmenin herhangi bir ihlalinden sorumlu değiliz.

Tüm Sözleşme

Bu şartlar, işbu Sözleşmenin konusuyla ilgili olarak sizinle aramızdaki anlaşmanın tamamını teşkil eder. İşbu Sözleşme, şartların konusuyla ilgili önceki veya eşzamanlı tüm yazılı ve sözlü anlaşmaların, iletişimlerin ve diğer mutabakatların (varsa) yerine geçer.

Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Web sitemizi kullanarak, çerezlerin Gizlilik Politikamızda belirtildiği şekilde kullanılmasına izin vermiş olursunuz.